Nævnsrejse til Indonesien
Udvalg: Det Udenrigspolitiske Nævn
Startdato: 05-03-2023
Slutdato: 10-03-2023
Sted: Jakarta
Det Udenrigspolitiske Nævn rejser den 5.-10. marts 2020 til Indonesien og besøger Jakarta og Bandung

Formålet med rejsen er at få et førstehåndsindtryk af Indonesien, som er en meget central spiller i Indo-Pacific-regionen. Indonesien har i 2023 formandskabet for ASEAN og har været drivende for ASEAN-landenes tilgang til Indo-Pacific-regionen. Indonesien er også Sydøstasiens største land og verdens tredjestørste demokrati og har en hastig økonomisk udvikling. Samtidig er Indonesien verdens største muslimske land, hvor radikalisering og terrorisme har grobund.

Besøget er en lejlighed til at understøtte ASEAN's og Indonesiens bestræbelser på at fremme regelbaseret og multilateralt samarbejde, demokrati, regional sikkerhed og stabilitet. Danmark indgik i 2021 et grønt strategisk partnerskab med Indonesien, som også omfatter samarbejde på sikkerhedsdagsordenen.

Baggrunden for besøget er, at den globale økonomiske og politiske tyngde i stigende grad forskydes mod Indo-Pacific-regionen. Som følge af denne forskydning er styrkelsen og udvidelsen af relationerne til nære partnere i Indo-Pacific særlig vigtig. Nævnet vil gennem samtaler med en række politikere og tænketanke få indblik i den politiske og økonomiske udvikling, og besøget forventes at bidrage til at styrke forståelsen af væsentlige udenrigs- og sikkerhedspolitiske (herunder maritim sikkerhed) dynamikker i denne for Danmark og EU stadig vigtigere region.

Deltagere
Øvrige deltagere

Chefkonsulent Eva Esmarch
Nævnskoordinator Charlotte Faber

Program
Budget
550.000 kr.
Regnskab
0 kr.