Sundhedsudvalget besøger Island den 27.-29. september 2023.
Udvalg: Sundhedsudvalget
Startdato: 27-09-2023
Slutdato: 29-09-2023
Sted: Island

Formålet med studieturen er at få belyst og indhentet viden om den såkaldte islandske model, hvorved det er lykkes Island at mindske unges brug af alkohol og rusmidler ved bl.a. at engagere en række aktører rundt om de unge til at arbejde sammen, herunder familie, skoler, venner og fritidslivet.

Den Islandske model har sammen med en række andre tiltag bl.a. betydet, at islandske unge ikke længere har et af Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet har Europas laveste forbrug. Den islandske model har fokus på de forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og ungeliv. Der arbejdes f.eks. med at tilbyde unge fællesskaber, hvor alkohol og rygning fylder mindre, og hvor bl.a. organiserede fritidsaktiviteter fylder mere i de unges fritidsliv.

Sammenholdt hermed starter danske skoleelever med at drikke alkohol i en yngre alder end i andre europæiske lande, og Skolebørnsundersøgelsen 2022 fra Statens Institut for Folkesundhed viser nogle bekymrende resultater, herunder bl.a. at andelen af skoleelever, som drikker alkohol, er steget de seneste år.

Studieturen skal ses i sammenhæng med kommende politiske forhandlinger om en forebyggelsesplan målrettet børn og unge, der skal styrke deres sundhed og trivsel.

Sundhedsudvalget skal under besøget på Island bl.a. mødes med udvalgets søsterudvalg i Althinget, Velfærdsudvalget, og høre om de politiske drøftelser og synspunkter i Island omkring den islandske model, herunder høre om den forudgående politiske proces. Udvalget besøger en kommune for bl.a. at få belyst den islandske tilskudsmodel til idræts- og fritidsaktiviteter og betydningen heraf for børn og unges deltagelse i sådanne aktiviteter. Det skal også belyses, hvordan f.eks. idrætsforeninger arbejder med unges trivsel og med at engagere unge fra familier med få ressourcer.

Programmet omfatter desuden et møde med forældreorganisationer og et besøg hos en kommunal skole for at få indblik i dels forældrenes og dels skolernes rolle i forebyggelsesindsatsen. Udvalget skal også mødes med organisationen Planet Youth, som er et forskningskonsulentfirma, der driver et vejledningsprogram med udgangspunkt i den islandske model for forebyggelse af unges alkohol- og stofmisbrug i samarbejde med lokalsamfund over hele verden.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgssekretær Jørgen Nielsen
Udvalgssekretær Ida Holmgaard

Budget
155.000 kr.
Regnskab
126.044 kr.
Bilag

Se programmet her

Se rejserapporten her