Retsudvalget (REU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 1449 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato

REU Alm.del Spørgsmål 1449

Spm., om containerscanneren med kaldenavnet "Munin" har været brugt af Toldstyrelsen på Aarhus Havn, efter at den oprindeligt skulle have været udskiftet m.v.

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1448

Spm. om, hvor mange ansatte hos politiet, der udelukkende beskæftiger sig med menneskehandel

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1447

MFU spm., om beskyttelsen af offentlig ansattes ytringsfrihed er tilstrækkelig robust m.v.

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1446

MFU spm., om det er lovligt at annullere en vikars aftalte timer på baggrund af offentlige kritiske udtalelser om en kommunal arbejdsplads m.v.

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1445

Spm. om, hvor lang tid det i gennemsnit tager at behandle en anmodning om sikkerhedsgodkendelse

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1444

Spørgsmålet er taget tilbage.

Tilbagetaget/bortfaldet

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1443

Spm. om ministeren vil kommentere artiklen »Omar angreb en mand med en knust flaske: Onsdag gik han ud af landsretten som en fri mand« mv.

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1442

Spm. om ministeren vil kommentere, at Sveriges statsminister, i en tale til den svenske nation har udtalt, at den svenske regering vil indføre bandeforvaring, mulighed for anonyme vidner samt administrativ udvisning af kriminelle udlændinge mv.

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1441

Spm. om kommentar til indlægget ”Roger Buck: SMV-regeringen er i stilhed ved at aflyse offentligt ansattes ytringsfrihed” Altinget, den 28. september 2023

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1440

Spm. om, hvem der besluttede at udelade passage fra pressemeddelelse, og hvilke ansatte i FE, der har været involveret i sagen om genskabelse af de slettede sms-beskeder i minksagen

Endeligt besvaret

02-10-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1439

MFU spm., om Rigspolitiet samarbejder med Færdselsstyrelsen m.fl. om at identificere synshaller, der mistænkes for at hjælpe bander med import af klonede biler

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1438

MFU spm., om oplysninger om leasingselskaber med relationer til bande- og eller rockergrupperinger bliver videreformidlet til Finanstilsynet og Motorstyrelsen

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1437

MFU spm. om, hvor mange leasingselskaber der efter Justitsministeriet/Rigspolitiet vurdering helt eller delvist er under bande- og eller rockergrupperingers kontrol

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1436

Spm., om at kommentere artiklen »Tæskede og ydmygede ofre i flere byer: Drenge filmede beviserne, som fældede dem selv«, tvmidtvest.dk, 27. september 2023

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1435

Spm., om at kommentere artiklen »Norska polisens larm: Svenska gängkriminella etablerar sig i Norge«, aftonbladet.se, 27. september 2023

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1434

Spm. om, hvordan danske myndigheder konkret sikrer, at personer, der afsoner fængselsstraffe og er på uledsaget udgang, opholder sig på den ønskede udgangsadresse

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1433

Spm. om, hvorfor sagsbehandlingen ved politiet fortsat trækker ud i en sådan grad, at de efterladte til den 25-årige, der afgik ved døden efter fejlmedicinering på et behandlingscenter i juni 2020, skal vente mere end 3 år for svar vedrørende deres søns dø

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1432

Spm. om, hvorfor regeringen ikke kommer til at tage yderligere skridt for at genskabe de slettede beskeder i minksagen, når statsministeren tidligere har udtalt, at ”Jeg synes, det er ærgerligt. Altså, fordi jeg vil utrolig gerne have de sms’er frem”

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1431

Spm., om en oversigt over modtagne aktindsigtsanmodninger vedr. sagen om at genskabe de slettede sms-beskeder, samt oversende al udleveret materiale

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1430

Spm. om, hvordan ministeren med sikkerhed kan oplyse, hvad der måtte være blevet oplyst om under et lukket udvalgsmøde, som ministeren ikke selv deltog i

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1429

Spm., om Justitsministeriet finder det problematisk, hvis en minister under et åbent samråd refererer fra et lukket møde

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1428

Spm. om, hvornår der er journaliseringspligt for myndigheder, og om denne pligt efter Justitsministeriets vurdering er iagttaget i den konkrete sag, hvor skriftligheden ophører i en central periode, så det ikke er muligt at rekonstruere, hvad der er sket i sagen og begrundelserne herfor

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1427

Spm. om, hvem der i Justitsministeriet blev orienteret om Forsvarsministeriets beslutning om ikke at stoppe overskrivningen af sensordatene, og i forlængelse heraf hvem der ikke fandt det forsvarligt at pålægge FE at stoppe overskrivningen af sensordataene

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1426

Spm., om at oversende daværende forsvarsministers talepapir til brug for det lukkede samråd den 7. december 2021 i Granskningsudvalget om slettede sms’er, jf. GRA alm. del - svar på spm. 8 (2021-22), til Retsudvalget

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

REU Alm.del Spørgsmål 1425

Spm. om, hvorfor Forsvarsministeriet umiddelbart inden afholdelse af samrådet den 15. september 2023 i Retsudvalget anmodede Folketinget om, at klassificeringen af daværende forsvarsministers talepapir til brug for samrådet den 7. december 2021 i Granskningsudvalget om slettede sms’er blev ændret fra fortroligt til offentligt

Endeligt besvaret

29-09-2023
(2022-23 (2. samling))

Din søgning gav 1449 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200