Miljø- og Fødevareudvalget besøger Sicilien den 17. – 21. september 2023
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Startdato: 17-09-2023
Slutdato: 23-09-2023
Sted: Sicilien
Formål

Formålet med rejsen er at få andre perspektiver på naturforvaltning, herunder nationalparker, og få føling med udviklingen af fødevare- og landbrugssektoren sammenlignet med danske forhold, herunder implementering af EU's fælles landbrugspolitik, den grønne omstilling og plantebaserede fødevarer. Det ønskes også belyst, hvordan de håndterer EU's vandramme-direktiv i relation til vandløb, kystnære områder og havet.

Deltagere
Program
Budget
0 kr.
Regnskab
209.131 kr.