Åbent samråd om Nordsøaftalen og undergrundsloven vs. Parisaftalen og klimaloven
Udvalg: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Mødedato: 20-03-2024
Starttidspunkt: 08.00
Sluttidspunkt: 09.00
Lokale: 2-080
Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvorfor Nordsøaftalen og undergrundsloven vægtes højere end Parisaftalen og klimaloven. Samrådet finder sted onsdag den 20. marts 2024 kl. 8.00 i værelse 2-080 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvorfor Nordsøaftalen og undergrundsloven vægtes højere end klimaloven og Parisaftalen, når Energistyrelsen sagsbehandler to ansøgninger om olieindvinding i Hejre-feltet. Dette ses i lyset af, at Danmark har en reduktionsmanko i forhold til at opnå klimamålene i klimaloven og Parisaftalen, men på trods heraf sagsbehandler Energistyrelsen ansøgninger, som vil udvide produktionen af fossile brændstoffer i Danmark og dermed øge drivhusgasudledningen.

Udvalget har endvidere stillet 29 spørgsmål til ministeren til skriftlig besvarelse forud for samrådet.

Samrådsspørgsmål S og de 29 spørgsmål til skriftlig besvarelse er stillet efter ønske fra Theresa Scavenius (UFG)

Kontakt
Udvalgssekretær
Mathias Mæhle
3337
Send e-mail
Udvalgssekretær
Mille Sofie Brandrup
3337
Send e-mail
Udvalgsassistent
Charlotte Roel Andersen
3337 5535
Send e-mail