Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden

Udvalget blev nedsat den 20. december 2022 med henblik på behandling af L 6 Forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden, 2022-23 (2. samling).
Se L 6, 2022-23 (2. samling)

Kontakt

Udvalgssekretær Liza Christensen
E-mail - tlf. +45 3337 5521

Udvalgssekretær Tina Grønlund
E-mail - tlf. +45 3337 5552

Udvalgsassistent Lene Gregersen Kaasgaard
E-mail - tlf. +45 3337 3275