Miljøudvalget ser på natur i England
Udvalg: Miljøudvalget
Startdato: 26-03-2014
Slutdato: 28-03-2014
Sted: England, London og Sydøstengland
Miljøudvalget besøger England for at høre om erfaringerne med naturfonde og med forvaltning af landdistriktsmidler.

Naturarealer har forskelligt plejebehov. Natur- og Landbrugskommissionen har peget på behovet for i højere grad at kunne tilrettelægge plejen og målrette støtten gennem landdistriktsmidlerne efter naturværdierne på det enkelte areal. I England har man valgt en anden måde at tilrettelægge støtten på. Man har opbygget et fleksibelt system, hvor støtten i højere grad tager udgangspunkt i naturværdierne på det enkelte areal og de naturtiltag, som landmanden ønsker at gennemføre.

Danmark skal have en naturfond. I Storbritannien spiller naturejende fonde allerede i dag en vigtig rolle i den samlede naturindsats. The National Trust (NT) i Storbritannien er en uafhængig, medlemsbaseret organisation. NT er i dag Europas største naturbeskyttelsesorganisation og ejer 255.000 ha arealer, 350 bevaringsværdige bygninger, parker, haver mv. i Storbritannien, og NT har 3,6 mio. medlemmer. NT's formue og midler er tilvejebragt gennem medlemskaberne, donationer og arv, samt overskud fra kommercielle aktiviteter. Udvalget ønsker at se nærmere på de engelske erfaringer inden vi herhjemme lægger os fast på en model for naturfonde og naturforvaltning.

Du kan følge rejsedeltagernes facebookopdateringer på #landdistrikt og #naturfond. Se Folketingets facebookside fra onsdag d. 26.3.Formål

Udvalget ønsker med studieturen at hente inspiration forud for det nye landdistriktsprogram for 2014-2020 samt information om naturfondes rolle i naturpleje. Danmark skal udarbejde nyt landdistriktsprogram for perioden 2014-2020. England har implementeret et helt anderledes støttesystem end i Danmark, når det gælder naturhensyn på en landbrugsejendom. England har også større, uafhængige naturfonde, der ejer og forvalter omfattende arealer.

Deltagere
Øvrige deltagere

Miljøminister Kirsten Brosbøl

Udvalgssekretær Morten VillumsenProgram
Budget
70.000 kr.
Regnskab
80.320 kr.