Åbent samråd om kommunernes håndtering af klagesager om vindmøller m.m.
Udvalg: Miljøudvalget
Mødedato: 22-05-2015
Starttidspunkt: 12.00
Lokale: 1-133
Miljøudvalget har kaldt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i samråd om kommunernes håndtering af klagesager over anlægsarbejder. Samrådet er åbent for alle og finder sted umiddelbart efter besvarelsen af samrådsspørgsmål M, fredag den 22. maj 2015, kl. ca. 12.30 i vær. 1-133 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for, om kommunerne har tilstrækkelige redskaber og vejledning til at sikre, at der tages hensyn til natur og miljø, så der ikke finder uoprettelige skade sted, mens klagesager behandles eller afgørelse føres ud i livet. Udvalget har ligeledes bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne er bedst muligt rustet til denne opgave. Samrådet er en opfølgning på drøftelserne på samrådet den 13. november 2014 om samrådsspørgsmål B.

Samrådsspørgsmål K er stillet efter ønske fra Hans Chr. Schmidt (V)