Åbent samråd om udarbejdelsen af Vindmøllebekendtgørelsen
Udvalg: Miljøudvalget
Mødedato: 22-05-2015
Starttidspunkt: 11.30
Lokale: 1-133
Miljøudvalget har kaldt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i samråd om udarbejdelsen af Vindmøllebekendtgørelsen. Samrådet er åbent for alle og finder sted fredag den 22. maj 2015, samrådet finder sted umiddelbart efter besvarelsen af samrådsspm. L, ca. kl. 11.30 i vær. 1-133 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren redegøre for miljøstyrelsens rolle i udarbejdelsen af den gældende vindmøllebekendtgørelse, herunder samarbejdet med vindindustrien, Aalborg Universitet og DASAM. Samrådet er en opfølgning på samråds den 18. september 2014.

Samrådsspørgsmål M er stillet efter ønske fra Hans Chr. Schmidt (V)