Åbent samråd om affaldsafgifternes betydning for genanvendelse
Udvalg: Miljøudvalget
Mødedato: 28-04-2015
Starttidspunkt: 14.30
Sluttidspunkt: 14.30
Lokale: 2-133
Miljøudvalget har kaldt skatteminister Benny Engelbrecht (S) i samråd om affaldsafgifternes betydning for genanvendelsesindustrien. Samrådet er åbent for alle og finder sted tirsdag den 28. april 2015, kl. ca. 13.30 i vær. 2-133 på Christiansborg.

Udvalget har bedt ministeren forholde sig til de konsekvenser, som affaldsafgifterne har for genanvendelsesindustrien og redegøre for sin holdning til at forlænge overgangsordningen og indkøringsperioden for stigningen i affaldsafgiften og afgiften på farligt affald, for at give tid til at udvikle nyt maskineri til at neddele og sortere affaldet. I den forbindelse har udvalget bedt ministeren redegøre hvor meget dansk affald, der usorteret eksporteres ud af Danmark som følge af de højere og stigende danske affaldsafgifter og afgifter på farligt affald, samt hvor stort provenu den danske stat derved mister. Udvalget har endvidere bedt ministeren forholde sig til, hvordan affaldsafgifterne påvirker affaldsstrømme over landegrænser. Endelig ønsker udvalget ministerens holdning til, at en hurtig indfasning af afgifterne kan true de danske genindvindings- og affaldsvirksomheder.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Erling Bonnesen (V)