Klima-, Energi- og Bygningsudvalget på studierejse til Kina
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Startdato: 05-01-2014
Slutdato: 11-01-2014
Sted: Kina
Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg rejser den 6.-11. januar 2014 til Kina med besøg i Beijing, Harbin, Yilan og Anshan. Formålet er bl.a. opnå viden om Kinas administration af sine klimaforpligtelser og blive bekendt med danske interesser, indsatser og muligheder i Kina.
På programmet står:
 • Møde med danske erhvervsinteresser på energiområdet: COWI, Logstor, Haldor Topsoe, Novozymes og Vestas
 • Møde med fremtrædende kinesiske forskere og NGO'er på klima- og energiområdet
 • Møde med viceminister Liu Qi i National Energy Administration og China National Renewable Energy Centre
 • Møde med viceformand Xie Zhenhua i National Development and Reform Commission
 • Præsentation af kinesisk-dansk projekt vedrørende integration af vindkraft i fjernvarmesystem i Harbin
 • Møde med Harbins borgmester Song Xibin
 • Besøg i kulmine i Dalianhe, Yilan
 • Besøg på Yilans varmecentral og præsentation af Yilans vedvarende energi-projekt
 • Besøg på Danfoss' fabrik i Anshan og Anshan Steel Factory og præsentation af fjernvarmeprojekt, som udnytter overskudsvarme fra stålværket
 • Møde med Anshans borgmester Ms. Wu Zhongqiong
 • Møde med Liaonings lokale parlament


Formål

Formålet med studierejsen er at opnå viden om Kinas administration af sine klimaforpligtelser og om Kinas energiafhængighed af omverdenen bl.a. med henblik på de globale klimaforhandlinger op til 2015. Endvidere at blive bekendt med danske interesser, indsatser og muligheder i Kina og at besøge en del af Kina, der ligger uden for 'rigdomslommen'.

Deltagere
Øvrige deltagere

Udvalgets ledsages af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (RV) og medarbejdere fra Klima-, Energi og Bygningsministeriet.

Program
Budget
225.000 kr.
Regnskab
182.600 kr.