Folketinget deltager i verdensmiljøtopmødet Rio+20
Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Startdato: 16-06-2012
Slutdato: 22-06-2012
Sted: Rio de Janeiro, Brasilien
En delegation fra Klima-, Energi- og Bygningsudvalget deltager sammen med repræsentanter fra Miljøudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer i verdenstopmødet Rio+20.

Folketinget deltager fra den 16.-22. juni i den store bæredygtighedskonference Rio+20, som afholdes i Rio de Janeiro, Brasilien. Formålet med rejsen er dels at deltage i Rio+20-konferencen, hvor opgaven er at udstikke den politiske kurs for en mere bæredygtig global udvikling de kommende årtier, og dels at få et indblik i den række af miljømæssige problemstillinger en mega city som Rio de Janeiro står overfor så som vandforsyning, affaldshåndtering, byplanlægning mv.

Rio+20 er fejringen af 20 året efter den store verdens miljø- og udviklingskonference afholdt i Rio de Janeiro i 1992, som lagde grunden til en række vigtige miljøerklæringer og -konventioner så som biodiversitetskonventionen, klimakonventionen, Agenda 21-handlingsprogrammet mv.

Konferencens to hovedspor om "grøn økonomi" og "den institutionelle ramme om bæredygtig udvikling" sætter den temamæssige ramme for en bred vifte af globale miljøpolitiske emner, som Folketinget vil drøfte og følge tæt.

Samlet forventes konferencen at tiltrække op imod 50.000 deltagere - både ministre, parlamentarikere, embedsmænd, NGO'ere og erhvervsrepræsentanter. Det bliver en smeltedigel med hele verdenen samlet. Udover forhandlingerne og deltagelse i en række seminarer og side events på konferencen vil Folketinget få lejlighed til at møde en række andre internationale parlamentarikere. Endvidere er der planlagt en række virksomhedsbesøg, hvor de bl.a. skal se affaldshåndtering i Rio de Janeiro og vandrensning samt besøge lokale danske virksomheder.

Formål

Formålet med rejsen er dels at deltage i Rio+20-konferencen og dels at få et indblik i den række af miljømæssige problemstillinger, en mega city som Rio de Janeiro står overfor.

Deltagere
Øvrige deltagere
Delegationen ledes af formanden for Miljøudvalget; Lone Loklindt (RV). Udover deltagerne fra KEB deltager følgende medlemmer fra Miljøudvalget (MIU), Udenrigsudvalget (URU) og Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ):
 • Lone Loklindt, formand for delegationen (MIU, RV)
 • Henrik Høegh, næstformand for delegationen (MIU, V)
 • Erling Bonnesen (MIU, V)
 • Anni Matthiesen (MIU, V)
 • Torben Hansen (MIU, S)
 • Jens Joel (MIU, S)
 • Mette Reissmann (MIU, S)
 • Jørn Dohrmann (MIU, DF)
 • Villum Christensen (MIU, LA)
 • Lykke Friis (URU, V)
 • Lisbeth Bech Poulsen (URU, SF)
 • Mette Hjermind Dencker (ULØ, DF)
Endvidere deltager:
 • Udvalgssekretær Klaus Andersen
 • Udvalgsassistent Lene Gregersen Kaasgaard
Det samlede budget for turen udgør 550.000 kr. Klima-, Energi- og Bygningsudvalges andel forventes at udgøre ca. 50.000 kr.


Program

Delegationens program finder du her:

Program for Folketingsdelegationen under Rio+20Budget
50.000 kr.
Regnskab
48.447 kr.