Statsrevisormøde
Dato: 09-10-2023
Starttidspunkt: 09.00
Sluttidspunkt: 13.30
Sted: Christiansborg, Provianthuset, Lokale P2-40
Statsrevisorerne holder møde mandag den 9. oktober kl. 09.00
Dagsorden:
1. Valg af formand og næstformand
2. Nye beretninger
  • Beretning nr. 1/2023 om porteføljestyring af statens kritiske it-systemer
  • Beretning nr. 2/2023 om tilsyn og afgiftskontrol med spildevand
Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 13.30 på Statsrevisorernes hjemmeside
3. Sager til Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 (1. opfølgning på beretninger)
4. Fortsatte sager til Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 (Efterfølgende opfølgning på beretninger)
5. Administrative sager
  • Evaluering af Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Kenya, september 2023
  • Møde 27. oktober 2023 med justitsministeren om beretning nr. 20/2022 om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet
  • Rekruttering af ny sekretariatschef pr. 1. januar 2024
  • Møde 26. oktober 2023 (kl. 13-13.30) med Socialudvalget om beretning nr. 17/2022 om borgerforløb fra psykiatrien til social botilbud
  • Møde 9. november 2023 med Finansudvalget om beretning nr. 21/2022 om revisionen af statens forvaltning i 2022 og beretning nr. 22/2022 om revisionen af statsregnskabet for 2022
  • Mødeplan 2024
  • Temadebat den 6. november
6. Notater fra Rigsrevisionen
  • Faktuelt notat af 16. august 2023 om Folketingets behandling af beretninger
7. Statsrevisorernes anmodninger om nye undersøgelser
8. Eventuelt


Kontakt
Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985