Statsrevisormøde
Dato: 04-12-2023
Starttidspunkt: 09.00
Sluttidspunkt: 13.30
Sted: Christiansborg, Provianthuset, Lokale P2-40
Statsrevisorerne holder møde mandag den 4. december kl. 09.00
Dagsorden:
1. Nye beretninger
 • Beretning nr. 5/2023 statens it-beredskab II
 • Beretning nr. 6/2023it-sikkerheden på Statens It's servere
Beretningerne med Statsrevisorernes bemærkninger bliver offentliggjort ca. kl. 13.30 på Statsrevisorernes hjemmeside
2. Sager til Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 (1. opfølgning på beretninger)
3. Fortsatte sager til Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022 (Efterfølgende opfølgning på beretninger)
4. Administrative sager
 • Evaluering af afholdt møde 9. november 2023 med Finansudvalget og Skatteudvalget om revisionen af statsregnskabet og statens forvaltning i 2022
 • Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Kenya, september 2023
 • Møde 16. november 2023 med Retsudvalget om:
  beretning nr. 20/2022 om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet
  beretning nr. 14/2022 om skifteretternes tilsyn med konkursboer (statsrevisoranmodning)
  beretning nr. 13/2020 om skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer (statsrevisoranmodning).
 • Plan for besigtigelser og temadebatter i 2024
 • Endelig betænkning over statsregnskabet for 2022
 • Rigsrevisionens evalueringsdag 29. januar 2024
5. Notater fra Rigsrevisionen
 • Folketingets behandling af beretninger notat af 9. november 2023
6. Statsrevisorernes evt. anmodninger om nye undersøgelser
7. Eventuelt


Kontakt
Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985