Møde i Udlændinge- og Integrationsudvalget

Mødedato: 27-2-2024
Mødetidspunkt: kl. 13:15
Sted: S-092
3. UDGAVENyt punkt 1

1. Politisk drøftelse af og betænkningsafgivelse over L 98 (om afhjælpning af udfordringer for fordrevne fra Ukraine), jf. bilag 4.


2. Åbent samråd om religiøse vielser med mindreårige fortsat finder sted, jf. samrådsspørgsmål L.


3. Åbent samråd modtagelsen af kvoteflygtninge, jf. samrådsspørgsmål K.


4. Videre drøftelse af Udlændingestyrelsens omgørelsessager om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. samrådsspm. J.


5. Eventuelt.


Note: Kirkeudvalget er inviteret til at deltage under punkt 2 på dagsordenen.


    1. Politisk drøftelse af og betænkningsafgivelse over L 98 (om afhjælpning af udfordringer for fordrevne fra Ukraine), jf. bilag 4.
    2. Åbent samråd om religiøse vielser med mindreårige fortsat finder sted, jf. samrådsspørgsmål L.
    5. Eventuelt.
    Note: Kirkeudvalget er inviteret til at deltage under punkt 2 på dagsordenen.