Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 20-3-2024
Mødetidspunkt: kl. 8.00
Sted: 2-080
2. UDGAVE(Nyt dagsordenspunkt; pkt. 2). Bemærk mødedag og -tidspunkt

1. Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om hvorfor Nordsøaftalen og undergrundsloven vægtes højere end Parisaftalen og klimaloven, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål S.


2. Afgivelse af betænkning over:

a) B 78 om at sende nettilslutningsopgaver i udbud. 1. udkast til betænkning er omdelt på B 78 – bilag 3.

b) B 83 om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.1. udkast til betænkning er omdelt på B 83 – bilag 3.


3. Eventuelt.


    1. Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om hvorfor Nordsøaftalen og undergrundsloven vægtes højere end Parisaftalen og klimaloven, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål S.
    2. Afgivelse af betænkning over:
    a) B 78 om at sende nettilslutningsopgaver i udbud. 1. udkast til betænkning er omdelt på B 78 – bilag 3.
    b) B 83 om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.1. udkast til betænkning er omdelt på B 83 – bilag 3.
    3. Eventuelt.