1) Valg af formand.
2) Valg af 4 næstformænd.
3) Valg af 4 tingsekretærer.
4) Statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38.