L 51 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 2

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet, jf. L 51 - bilag 7
Dato: 28-11-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: skifteret og konkurs
Dokumentdato: 30-11-2023
Modtaget: 30-11-2023
Omdelt: 30-11-2023

L 51 - svar på spm. 2 om ministerens kommentar til henvendelse af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet

Besvarelse REU 2 (L 51) (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 28-11-2023
Modtaget: 27-11-2023
Omdelt: 28-11-2023

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version