Retsudvalget 2023-24
L 51 Spørgsmål 2
Offentligt
2788744_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
28. november 2023
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 51
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven,
retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager
og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener
fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstre-
gisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).
Af justitsministeren (Peter Hummelgaard)
Spørgsmål 2
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8
om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet, jf. L 51 - bilag 7
Svar bedes sendt elektronisk til [email protected].
På udvalgets vegne
Steffen Larsen
formand
1/1