L 51 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 1

Vil ministeren som teknisk bistand udarbejdelse et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget nem-id, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal?
Dato: 07-11-2023
Status: Endeligt besvaret
Emne: skifteret og konkurs
Dokumentdato: 22-11-2023
Modtaget: 22-11-2023
Omdelt: 22-11-2023

L 51 - svar på spm. 1 om bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget NemID, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal

Besvarelse af spørgsmål nr. 1 til L 51 fra Folketingets Retsudvalg (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 07-11-2023
Modtaget: 07-11-2023
Omdelt: 07-11-2023

Spm. om bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget NemID, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version