L 51 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Henvendelser

Dokumentdato: 27-11-2023
Modtaget: 27-11-2023
Omdelt: 28-11-2023

Henvendelse af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet

231127 brev Folketingets Retsudvalg L 51 § 8 (pdf-version)
Html-version