L 50 Forslag til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retsstilling og om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som sat i kraft for Grønland, forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland.

(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse m.v.).

Af: Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Tidsplan

Fremsat 05-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2023
Frist for spørgsmål 03-11-2023
Frist for svar 01-12-2023
Frist for politiske bemærkninger 04-12-2023
Frist for ændringsforslag 04-12-2023
Politisk drøftelse 06-12-2023
Betænkning afgivet 06-12-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2023
3. behandlet, vedtaget 19-12-2023