L 50 Forslag til lov om ophævelse af lov for Grønland om børns retsstilling og om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning som sat i kraft for Grønland, forældreansvarsloven og retsplejelov for Grønland.

(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse m.v.).

Af: Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Udvalg: Grønlandsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 24-10-2023
Betænkning afgivet 06-12-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-12-2023
3. behandlet, vedtaget 19-12-2023
Ministerområde:
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder de lovændringer, der følger af ikraftsættelsen for Grønland af børneloven og lov om børns forsørgelse. Disse sættes i kraft som et led i ajourføringen af den familieretlige lovgivning for Grønland. Ikraftsættelsen af børneloven vil også omfatte lovens bestemmelser om medmoderskab, således at to kvinder i Grønland sammen kan blive forældre til et barn.

Lovforslaget omfatter ophævelse af den gældende lovgivning om faderskab og børnebidrag i lov for Grønland om børns retsstilling og ændring af reglerne om børnebidrag i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland. Desuden sker tilpasning af reglerne i retsplejelov for Grønland om behandlingen af sager om faderskab, der tilpasses reglerne i børneloven, som den sættes i kraft for Grønland; herunder at retsplejelov for Grønland indeholder regler om domstolenes behandling af sager om medmoderskab.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT, NB og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.