L 39 Forslag til lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere.

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 13-10-2023
Betænkning afgivet 09-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-11-2023
3. behandlet, vedtaget 21-11-2023
Ministerområde:
Erhvervsministeriet
Resumé:
Formålet med lovforslaget er at fremme udviklingen af et sekundært marked for misligholdte lån, der er udstedt af kreditinstitutter. Lovforslaget har således til hensigt at fjerne hindringer og fastsætte beskyttelsesforanstaltninger, når misligholdte lån overføres fra kreditinstitutter til kreditkøbere på det sekundære marked.

På den måde kan kreditinstitutter, der står over for en ophobning af misligholdte lån og mangler ekspertise til at servicere lånene, på en passende måde nemmere overføre kreditaftalen til en kreditkøber med henblik på inddrivelse gennem en kreditservicevirksomhed, der har ekspertise til at håndtere og forvalte kreditaftalen.

Der indføres samtidig regler for sekundære markeder, så låntagerne og deres rettigheder beskyttes. Aktørerne på de sekundære markeder skal bl.a. altid handle i god tro, behandle låntagere redeligt og respektere deres privatliv.

Derudover fastsættes der bl.a. et tilladelsesregime, og Finanstilsynet gives tilsynsbeføjelser på området.

Lovforslaget har baggrund i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere (NPL-direktivet).


Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT, NB og Jon Stephensen (UFG)), imod stemte 1 (Lars Boje Mathiesen (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.