Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
L 30 Bilag 1
Offentligt
2759958_0001.png
Ministeren
Børne- og Undervisningsudvalget
Christiansborg
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
4. oktober 2023
Sagsnr.: 23/13736
Orientering om høringsmateriale til lovforslag om ændring af dag-
tilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)
Til udvalgets orientering fremsendes høringsnotat og høringssvar vedrø-
rende lovforslag nr. L 30 om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulig-
hed for udsat skolestart), som er fremsat den 4. oktober 2023.
Forslaget har været i ekstern høring i perioden fra den 23. maj 2023 til
den 20. juni 2023.
Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye