L 27 Forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Af: Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 04-10-2023
1. behandlet / henvist til udvalg 13-10-2023
Betænkning afgivet 23-11-2023
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-11-2023
3. behandlet, vedtaget 30-11-2023
Ministerområde:
Børne- og Undervisningsministeriet
Resumé:
Lovforslaget udmønter dele af en aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge af 16. marts 2022. Moderaterne har efterfølgende tiltrådt aftalen.

Lovforslaget vedrører bl.a., at beliggenhedskommunen skal have et samlet myndighedsansvar for behandlings- og specialundervisningstilbud, og bestemmelser om, at der for både offentlige og private behandlings- og specialundervisningstilbud skal indgås en kvalitetsaftale med beliggenhedskommunen, der både omfatter undervisningstilbuddet og den del af tilbuddet, der giver indsatser efter lov om social service og barnets lov.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2024.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, V, SF, M, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og Jon Stephensen (UFG)), imod stemte 2 (NB og Lars Boje Mathiesen (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.
Sambehandlet med: