L 11 Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

(Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Af: Justitsminister Peter Hummelgaard (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Fremsættelsestalen

Fremsættelse: 04-10-2023

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2023)

20231_l11_fremsaettelsestale.pdf
Html-version