B 19 Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer.

Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: 2. beh./Forkastet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-10-2023
1. behandlet/henvist til udvalg 16-01-2024
Betænkning afgivet 22-02-2024
2. behandlet/forkastet 12-03-2024
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Forslaget vil pålægge politiet at oplyse et præcist signalement af anholdte, mistænkte, sigtede, tiltalte og dømte, når et sådant foreligger, ved udgivelse af døgnrapporter eller offentlige udmeldinger.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 8 (Hans Kristian Skibby (DD), Karina Adsbøl (DD), Per Larsen (KF), DF og Lars Boje Mathiesen (UFG)), imod stemte 101 (S, V, SF, LA, M, DD, KF, EL, RV, ALT og UFG), hverken for eller imod stemte 0.