Retsudvalget 2023-24
B 19 Bilag 2
Offentligt
2835266_0001.png
Til beslutningsforslag nr.
B 19
Folketinget 2023-24
Betænkning afgivet af Retsudvalget den 22. februar 2024
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af
og oplysning om signalementer
[af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.]
1. Indstillinger
Et
flertal
i udvalget (udvalget med undtagelse af DF)
indstiller forslaget til
forkastelse
ved 2. (sidste) behandling.
Et
mindretal
i udvalget (DF) indstiller forslaget til
vedta-
gelse uændret.
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
2. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 12. oktober 2023
og var til 1. behandling den 16. januar 2024. Beslutnings-
forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i
Retsudvalget.
Oversigt over beslutningsforslagets sagsforløb og
dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med
udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget
på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 4 møder.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 1 bilag på beslut-
ningsforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 2 spørgsmål til
justitsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har
besvaret.
Bjørn Brandenborg (S) Fie Hækkerup (S) Maria Durhuus (S) Gunvor Wibroe (S) Rasmus Prehn (S)
Theis Kylling Hommeltoft (S) Trine Bramsen (S) Preben Bang Henriksen (V) Ken Kristensen (V)
Jan E. Jørgensen (V) Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) Nanna W. Gotfredsen (M) Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU)
Aaja Chemnitz (IA) Anna Falkenberg (SP) Betina Kastbjerg (DD) Peter Skaarup (DD) Steffen Larsen (LA)
fmd.
Sólbjørg Jakobsen (LA) Mai Mercado (KF)
nfmd.
Niels Flemming Hansen (KF) Mikkel Bjørn (DF) Peter Kofod (DF)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) Astrid Carøe (SF) Rosa Lund (EL) Zenia Stampe (RV)
Torsten Gejl (ALT)
Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
50
Radikale Venstre (RV)
7
AX029706
B 19 - 2023-24 - Bilag 2: Betænkning afgivet den 22. februar 2024
2835266_0002.png
2
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Moderaterne (M)
Liberal Alliance (LA)
Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Enhedslisten (EL)
23
15
15
15
14
10
9
Dansk Folkeparti (DF)
Alternativet (ALT)
Siumut (SIU)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
7
5
1
1
1
1
5