Retsudvalget 2023-24
B 19 Bilag 1
Offentligt
2815519_0001.png
Til beslutningsforslag nr.
B 19
Folketinget 2023-24
Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. januar 2024
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af
og oplysning om signalementer
[af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.]
1. Indstillinger
<>
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
2. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 12. oktober 2023
og var til 1. behandling den 16. januar 2024. Beslutnings-
forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i
Retsudvalget.
Oversigt over beslutningsforslagets sagsforløb og
dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med
udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget
på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.
Bjørn Brandenborg (S) Fie Hækkerup (S) Maria Durhuus (S) Gunvor Wibroe (S) Rasmus Prehn (S)
Theis Kylling Hommeltoft (S) Trine Bramsen (S) Preben Bang Henriksen (V) Lars Christian Lilleholt (V)
Jan E. Jørgensen (V) Tobias Grotkjær Elmstrøm (M) Nanna W. Gotfredsen (M) Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU)
Aaja Chemnitz (IA) Anna Falkenberg (SP) Betina Kastbjerg (DD) Peter Skaarup (DD) Steffen Larsen (LA)
fmd.
Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <0> møder.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <1> bilag på beslut-
ningsforslaget.
Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <0> skrift-
lige henvendelser om beslutningsforslaget.
Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget <0> depu-
tationer, der mundtligt har redegjort for deres holdning til
beslutningsforslaget.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet <2> spørgsmål
til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som [ministeren
har besvaret. ]
DokumentId
Journalnummer
B 19 - 2023-24 - Bilag 1: Udkast til betænkning
2815519_0002.png
2
Sólbjørg Jakobsen (LA) Mai Mercado (KF)
nfmd.
Niels Flemming Hansen (KF) Mikkel Bjørn (DF) Peter Kofod (DF)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) Astrid Carøe (SF) Rosa Lund (EL) Zenia Stampe (RV)
Torsten Gejl (ALT)
Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Moderaterne (M)
Liberal Alliance (LA)
Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Enhedslisten (EL)
50
23
15
15
15
14
10
9
Radikale Venstre (RV)
Dansk Folkeparti (DF)
Alternativet (ALT)
Siumut (SIU)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
7
7
5
1
1
1
1
5