Indenrigsudvalget (INU) Alm. del

Samling: 2023-24

Spørgsmål 57

Vil ministeren – eventuelt med bidrag fra Danmarks Statistik – redegøre for gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder, opgjort på herkomst og oprindelsesland, herunder de overordnede kategorier som Danmarks Statistik opererer med; vestlig, ikke-vestlig, og MENAPT? Yderligere ønskes oplysninger om antallet af førstegangsfødende inden for hver kategori, opgjort på alder i 1-års-intervaller, herkomst, og oprindelsesland, for at give et mere nuanceret billede af fertilitetsforskelle mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere under særlig henvisning til moderens alder ved fødslen af det første barn.
Dato: 05-03-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: folkeregistret og borgerservice
Dokumentdato: 02-04-2024
Modtaget: 02-04-2024
Omdelt: 03-04-2024

INU alm. del - svar på spm. 57 om ministeren vil redegøre for gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder, opgjort på herkomst og oprindelsesland, herunder de overordnede kategorier som Danmarks Statistik opererer med; vestlig, ikke-vestlig, og MENAP

INU alm. del - svar på spm. 57 (pdf-version)
Html-version
Bilag 1 Tabel 1 Gennemsnitsalder for førstegangsf�=8dende kvinder i 2023 (pdf-version)
Html-version
Bilag 2 Tabel 2 Antal førstegangsfødende kvinder i 2023 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 05-03-2024
Modtaget: 05-03-2024
Omdelt: 05-03-2024

Spm. om ministeren vil redegøre for gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder, opgjort på herkomst og oprindelsesland, herunder de overordnede kategorier som Danmarks Statistik opererer med; vestlig, ikke-vestlig, og MENAP

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version