Indenrigsudvalget (INU) Alm. del

Samling: 2023-24

Spørgsmål 51

Vil ministeren redegøre for, hvordan lovgivningen og de administrative retningslinjer understøtter anvendelsen af blanke stemmer som ja-stemmer i forbindelse med afstemninger om indførelse af frokostordninger i børnehuse, og hvilken indvirkning dette har på beslutningsprocessens demokratiske integritet? Specifikt refereres der til en praksis i Frederikssund Kommune, hvor blanke stemmer automatisk tælles som støtte til indførelsen af en frokostordning, hvilket pålægger alle forældre en betydelig ekstraudgift på 650-700 kr. pr. barn om måneden uafhængigt af deres individuelle stemme. Denne praksis synes at placere en urimelig økonomisk byrde på familier – især dem med flere børn i institutionerne – og rejser alvorlige spørgsmål om afstemningens retfærdighed og de demokratiske principper, der ligger til grund for sådanne beslutninger. Kan ministeren oplyse, om der vil blive taget skridt til at revidere disse procedurer for at sikre en mere retfærdig og transparent beslutningsproces, hvor blanke stemmer ikke automatisk bidrager til et ja-resultat?
Dato: 14-02-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: kommuner
Dokumentdato: 07-03-2024
Modtaget: 07-03-2024
Omdelt: 07-03-2024

INU alm. del - svar på spm. 51 om ministeren vil redegøre for, hvordan lovgivningen og de administrative retningslinjer understøtter anvendelsen af blanke stemmer som ja-stemmer i forbindelse med afstemninger om indførelse af frokostordninger i børnehuse

Svar på INU alm. del - spm. 51 (pdf-version)
Html-version
Dokumentdato: 14-02-2024
Modtaget: 14-02-2024
Omdelt: 14-02-2024

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan lovgivningen og de administrative retningslinjer understøtter anvendelsen af blanke stemmer som ja-stemmer i forbindelse med afstemninger om indførelse af frokostordninger i børnehuse

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version