Ugeplan for Folketinget 27. februar - 5. marts 2023 (Uge 9)

Endelig ugeplan
24. februar 2023 Lovsekretariatet
Orlov.
Godkendelse af grønlandske mandater.
3. behandling af forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. (Af beskæftigelsesministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at bevare store bededag og give politikerne 10 pct. mindre i løn (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA))
2. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet m.v.). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisregulering). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og andre love. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.). (Af justitsministeren)
Forhandling om justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre et forbud for elever og ansatte mod at bære islamisk tørklæde i grundskolen. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
3. behandling af forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Implementering af mobilitetsdirektivet m.v.). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisregulering). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love. (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn, m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om dansk normaltid. (Af transportministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om aktivt fravalg af organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].