Ugeplan for Folketinget 23. januar - 29. januar 2023 (Uge 4)

Endelig ugeplan
20. januar 2023 Lovsekretariatet
Fremsættelse af lovforslag.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at stille folketingsspørgsmål til ministre vedrørende forhold under deres tidligere ministerembeder. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)