Ugeplan for Folketinget 16. januar - 22. januar 2023 (Uge 3)

Endelig ugeplan
13. januar 2023 Lovsekretariatet
Redegørelse af statsministeren i henhold til forretningsorden § 19, stk. 2.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Forhandling om statsministerens redegørelse i henhold til grundlovens § 38.
Bemærk eventuel afstemning udsættes ikke. Frokostpause.