Ugeplan for Folketinget 9. januar - 15. januar 2023 (Uge 2)

Endelig ugeplan
6. januar 2023 Lovsekretariatet
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).