Ugeplan for Folketinget 13. marts - 19. marts 2023 (Uge 11)

Endelig ugeplan
3. marts 2023 Lovsekretariatet
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love. (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning ved skærpet tilsyn m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om dansk normaltid. (Af transportministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en reform af folketingsmedlemmers og ministres vederlags- og pensionsvilkår. (Af Jacob Mark (SF) og Karsten Hønge (SF))
Forhandling om udenrigsministerens redegørelse om samarbejdet i Arktis.
Forhandling om udenrigsministerens redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet.
1. behandling af forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.). (Af skatteministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre forbuddet mod minkavl permanent. (Af Carl Valentin (SF), Peter Hvelplund (EL) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.)
Fremsættelse af forslag.
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].