Ugeplan for Folketinget 19. december - 25. december 2022 (Uge 51)

Endelig ugeplan
16. december 2022 Lovsekretariatet
Meddelelser fra formanden.
Eventuelt: 1. behandling af forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger m.v.). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og investorfradragsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder). (Af børne- og undervisningsministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. (Deltagelse i CO2-lagringsaktiviteter). (Af erhvervsministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af CCUS-puljer og mulighed for kommuners påtagelse af økonomiske forpligtelser). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning. (Regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Ændring af beskikkelsesperiode for DR's bestyrelse). (Af kulturministeren)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
Eventuelt: 1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2023). (Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger m.v.). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og investorfradragsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder). (Af børne- og undervisningsministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. (Deltagelse i CO2-lagringsaktiviteter). (Af erhvervsministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af CCUS-puljer og mulighed for kommuners påtagelse af økonomiske forpligtelser). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning. (Regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Ændring af beskikkelsesperiode for DR's bestyrelse). (Af kulturministeren)
Eventuelt 2. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
Eventuelt: 2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort). (Af social- og boligministeren)
(OBS - mødetidspunkt er vejledende. Mødet starter, kort efter at dagens første møde er slut.)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2023). (Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, lov om kommunal ejendomsskat og ejendomsværdiskatteloven. (Forlængelse af virkningen af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger m.v.). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og investorfradragsloven. (Nedsættelse af afskrivningssatsen for bygninger m.v. og fastholdelse af loft over investorfradraget). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love. (Udskydelse af solnedgangsklausuler og ophævelse af kadence for samlede udbudsrunder). (Af børne- og undervisningsministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden. (Deltagelse i CO2-lagringsaktiviteter). (Af erhvervsministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af CCUS-puljer og mulighed for kommuners påtagelse af økonomiske forpligtelser). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning. (Regulering af brint, omorganisering af Energinet, CO2-lagring m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Ændring af beskikkelsesperiode for DR's bestyrelse). (Af kulturministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort). (Af social- og boligministeren)
Forespørgsel F 1 til beskæftigelsesministeren af Søren Søndergaard (EL) og Karsten Hønge (SF) m.fl. om at anlægge et annullationssøgsmål om EU-direktivet om mindstelønninger.