Ugeplan for Folketinget 5. december - 11. december 2022 (Uge 49)

Endelig ugeplan
5. december 2022 Lovsekretariatet
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget og om ophævelse af folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende grønlandske forhold og folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende færøske forhold. (Opfølgning på visse af EU-reformgruppens anbefalinger og ændring af Færøudvalgets og Grønlandsudvalgets retsgrundlag). (Af Udvalget for Forretningsordenen)