Ugeplan for Folketinget 14. november - 20. november 2022 (Uge 46)

Endelig ugeplan
11. november 2022 Lovsekretariatet
Valg af midlertidig formand.
Nedsættelse af et foreløbigt udvalg på 21 medlemmer til Prøvelse af Valgene.
Eventuelt: Eneste behandling af indstilling fra Udvalget til Prøvelse af Valgene. (Pause, hvorunder nyvalgte medlemmer, der ikke tidligere har været medlemmer af Folketinget, underskriver en forsikring om at ville overholde grundloven. Det foregår i Fællessalen).
Valg af formand.
Valg af 4 næstformænd.
Valg af 4 tingsekretærer.
Nedsættelse af Udvalget for Forretningsordenen, Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget, Epidemiudvalget, Europaudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn.