Møde i Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Mødedato: 21-12-2022
Mødetidspunkt: Kl. 12.15
Sted: S-092
3. UDGAVEMødet afholdes også via Teams. Bemærk ny bilagshenvisning under pkt. 1.

1. Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse over L 11 (om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort), jf. L 11 – bilag 6 og L 11 - svar på spm. 1.


2. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse over L 11 (om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort), jf. L 11 – bilag 6 og L 11 - svar på spm. 1.
    2. Eventuelt.