Møde i Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Mødedato: 20-12-2022
Mødetidspunkt: 10 min. efter 1. behandlingen af L 11, dog tidligst kl. 15.00
Sted: 2-080
1. UDGAVEMødet afholdes også via teams.

1. Gennemgang og fastsættelse af tidsplan over L 11 (om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort), jf. L 11 – bilag 3.


2. Eventuelt.


    1. Gennemgang og fastsættelse af tidsplan over L 11 (om forlængelse af forsøg med et socialt frikort og indførelse af kontrol med sociale frikort), jf. L 11 – bilag 3.
    2. Eventuelt.