Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Mødedato: 28-9-2023
Mødetidspunkt: kl. 14.00
Sted: 2-080
2. UDGAVE

1. Lukket spørgetime med klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. KEF alm. del – bilag 83.


2. Opfølgning på de lukkede spørgetimer.


3. Modtagelse af deputation fra:

a) Green Power Denmark om lokal opbakning til vedvarende energi, jf. KEF alm. del – bilag 313.

b) Dansk Fjernvarme om problemerne med at få etableret overskudsvarmeprojekter, jf. KEF alm. del - bilag 411 og 423.


4. General drøftelse af modtagelse af deputationer.


5. Eventuelt.


    1. Lukket spørgetime med klima-, energi- og forsyningsministeren, jf. KEF alm. del – bilag 83.
    2. Opfølgning på de lukkede spørgetimer.
    4. General drøftelse af modtagelse af deputationer.
    5. Eventuelt.