Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 24-5-2023
Mødetidspunkt:
Sted: 2-080
1. UDGAVEMødet afholdes også via Teams

1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 107 (Gennemførelse for Grønland af ændringer til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber). Udkast til betænkning er omdelt på L 107 - bilag 6.


2. Eventuelt.


    1. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 107 (Gennemførelse for Grønland af ændringer til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber). Udkast til betænkning er omdelt på L 107 - bilag 6.
    2. Eventuelt.