Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 10-5-2023
Mødetidspunkt: Kl. 15.00
Sted: 1-133
2. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Modtagelse af deputationer:

a) Erni Kristiansen og gruppen Sipineq+ om homoseksuelles manglende muligheder for medfar barsel i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 46.

b) Claus Lassen fra Aalborg Universitet om muligheden for at åbne Innovationsfonden for investeringer i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 53.

c) Cirkus Arena om deres turné i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 47.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 52 (arbejdsmiljølovgivningen i Grønland). Udkast til betænkning er omdelt på L 52 - bilag 7.


3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for L 107 (ikrafttrædelse af EU-forordninger for Grønland). Udkast til tidsplan er omdelt på L 107 - bilag 2.


4. Eventuelt.


Note: Kulturudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage under dagsordens punkt. 1c.


  1. Modtagelse af deputationer:
  a) Erni Kristiansen og gruppen Sipineq+ om homoseksuelles manglende muligheder for medfar barsel i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 46.
  b) Claus Lassen fra Aalborg Universitet om muligheden for at åbne Innovationsfonden for investeringer i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 53.
  c) Cirkus Arena om deres turné i Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 47.
  2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 52 (arbejdsmiljølovgivningen i Grønland). Udkast til betænkning er omdelt på L 52 - bilag 7.
  3. Gennemgang og fastlæggelse af tidsplan for L 107 (ikrafttrædelse af EU-forordninger for Grønland). Udkast til tidsplan er omdelt på L 107 - bilag 2.
  4. Eventuelt.
  Note: Kulturudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage under dagsordens punkt. 1c.