Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 30-3-2023
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Sted: 2-145
2. UDGAVEMødet afholdes også via Teams. Bemærk mødelokale.

1. Temamøde med inviterede oplægsholdere om det grønlandske mindretal i Danmark.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 39 (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget). Udkast til betænkning er omdelt på L 39 - bilag 5.


3. Drøftelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 52 (ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland), jf. L 52 - bilag 3.


4. Eventuelt.


    1. Temamøde med inviterede oplægsholdere om det grønlandske mindretal i Danmark.
    2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 39 (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget). Udkast til betænkning er omdelt på L 39 - bilag 5.
    3. Drøftelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 52 (ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland), jf. L 52 - bilag 3.
    4. Eventuelt.