Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 22-2-2023
Mødetidspunkt: kl. 15.00
Sted: 2-080
4. UDGAVEBilagspræciseringer

1. Møde med Politiforbundet, Politiforeningen i Grønland og CO10 om ligeløn for politibetjente i Grønland.


2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 22 (Lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus). Udkast til betænkning er omdelt på L 22 - bilag 5.


3. Drøftelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 39 (Ligestilling for personer bosat i Grønland i forbindelse med beordret tjeneste uden for rigsfællesskabet). Udkast til tidsplan er omdelt på L 39 - bilag 3.


4. Eventuelt.


    1. Møde med Politiforbundet, Politiforeningen i Grønland og CO10 om ligeløn for politibetjente i Grønland.
    2. Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 22 (Lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus). Udkast til betænkning er omdelt på L 22 - bilag 5.
    3. Drøftelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 39 (Ligestilling for personer bosat i Grønland i forbindelse med beordret tjeneste uden for rigsfællesskabet). Udkast til tidsplan er omdelt på L 39 - bilag 3.
    4. Eventuelt.