Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 01-2-2023
Mødetidspunkt: Kl. 15.00
Sted: S-092
2. UDGAVEMødet afholdes også via Teams. Dagsordenspunkt tilføjet

1. Møde med FN’s specialrapportør for oprindelige folk, Mr. Francisco Calí Tzay.


2. Fastlæggelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 22 (Forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus). Forslag til tidsplan forelægges på mødet.


3. Nedsættelse af underudvalg.


4. Opfølgning på mødet den 31. januar med Inatsisartuts Lovudvalg.


5. Eventuelt.


    1. Møde med FN’s specialrapportør for oprindelige folk, Mr. Francisco Calí Tzay.
    2. Fastlæggelse af tidsplan for udvalgsbehandlingen af L 22 (Forslag til lov for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus). Forslag til tidsplan forelægges på mødet.
    3. Nedsættelse af underudvalg.
    4. Opfølgning på mødet den 31. januar med Inatsisartuts Lovudvalg.
    5. Eventuelt.