Møde i Grønlandsudvalget

Mødedato: 18-1-2023
Mødetidspunkt: Kl. 15.00
Sted: S-092
2. UDGAVEMødet afholdes også via Teams. Bilagspræciseringer

1. Velkommen til Grønlandsudvalget v/ udvalgsformanden.


2. Drøftelse af udvalgets arbejdsformer og procedurer, jf. GRU alm. del – bilag 1.


3. Nedsættelse af et underudvalg.


4. Drøftelse af aktivitetsforslag og faste mødedage, jf. GRU alm. del - bilag 13 (Internt).


5. Orientering og fremlæggelse af Danmarks sagsområder for Grønland, jf. GRU alm. del - bilag 14.


6. Eventuelt.


  1. Velkommen til Grønlandsudvalget v/ udvalgsformanden.
  2. Drøftelse af udvalgets arbejdsformer og procedurer, jf. GRU alm. del – bilag 1.
  3. Nedsættelse af et underudvalg.
  4. Drøftelse af aktivitetsforslag og faste mødedage, jf. GRU alm. del - bilag 13 (Internt).

  Bilag:

  Internt dokument.
  Ny
  6. Eventuelt.