Møde i Europaudvalget

Mødedato: 29-9-2023
Mødetidspunkt: Kl. 08.45
Sted: 2-133
3. UDGAVE
L

1. Vedtagelse af procedureberetning vedr. prioritering af EU-sager og tidlig inddragelse af fagudvalg og Europaudvalget


L

2. Meddelelser fra formanden


FO

3. Forslag om en facilitet til finansiel assistance til Ukraine 2024-27 Forelæggelse ved økonomiministeren

- Tidlig forelæggelse


4. Siden sidst: Forelæggelse ved økonomiministeren

a) Italiens reviderede genopretningsplan
7. Rådsmøde nr. 3972 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 9. oktober 2023 Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren


L

8. Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 7 nævnte møde.4. Politisk drøftelse om konsolidering og styrkelse af europæiske sociale beskyttelsessystemer

- Politisk drøftelse

5. Kommissionens forslag til Rådets henstilling om udvikling af rammebetingelserne for socialøkonomien

- Politisk enighed

6. Eventuelt

7. Siden sidst:

a. Annullationssøgsmålet om mindstelønsdirektivet

b. Rådsafgørelse om ILO-konvention nr. 190 om afskaffelse af vold og chikane på arbejdspladsen

Dagsordenspunkterne 1 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Ældreministeriet og punkt 5 hører under Erhvervsministeriets ressort. De øvrige punkter hører under Beskæftigelsesministeries ressort.

  L
  1. Vedtagelse af procedureberetning vedr. prioritering af EU-sager og tidlig inddragelse af fagudvalg og Europaudvalget
  L
  2. Meddelelser fra formanden
  4. Siden sidst: Forelæggelse ved økonomiministeren
  a) Italiens reviderede genopretningsplan
  7. Rådsmøde nr. 3972 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelses- og socialdelen) den 9. oktober 2023 Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren
  L
  8. Eventuelt
  Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 7 nævnte møde.
  6. Eventuelt
  7. Siden sidst:
  a) Annullationssøgsmålet om mindstelønsdirektivet
  b) Rådsafgørelse om ILO-konvention nr. 190 om afskaffelse af vold og chikane på arbejdspladsen
  Dagsordenspunkterne 1 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Ældreministeriet og punkt 5 hører under Erhvervsministeriets ressort. De øvrige punkter hører under Beskæftigelsesministeries ressort.